Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mezi Karlovými Vary a Sokolovem leží město Chodov, jehož kořeny sahají až do 12. století. Na území regionu Sokolovska patří k místům s nejstaršími historicky doloženými počátky. Velký rozkvět Chodova spadá do období, kdy město bylo součástí pozemkového majetku cisterciáckého kláštera ve Waldsassenu. Historicky významným mezníkem v historii města bylo jeho povýšení na město v roce 1894.

 Už v roce 1811 byla v Chodově zahájena výroba porcelánu. Přes řadu majitelů tehdejší porcelánky se o největší rozkvět zasloužila až firma Haas a Czjzek, jejichž známá značka s písmeny H&C pod dvěma smrčky a písmeno CH je používané v chodovské porcelánce dodnes. Světoznámý růžový porcelán dekorovaný 24karátovým zlatem patří k nejstarším svého druhu v Čechách. V roce 1994 se závod stal součástí akciové společnosti Thun Karlovarský porcelán, největšího výrobce porcelánu u nás.

 Za zmínku stojí také hornictví  jež město víceméně proslavily. První dobývání uhlí v okolí Chodova dodnes připomínají mělce ražené chodby. Spolu s výstavbou železnice začaly na Chodovsku vyrůstat i moderní doly, budované velkými těžebními společnostmi, což dnes dokazují velké uhelné lomy Jiří a Družba a rozsáhlý zpracovatelský komplex ve Vřesové.

 Dalším oborem, který se významněji uplatnil v industrializaci Chodova, bylo strojírenství. V 19. století byla zde vybudována strojírna a slévárna, jež se specializovala na výrobu důlních zařízení, dále továrna na výrobu transportních důlních zařízení a stavebních železných konstrukcí. Zvláštní skupinu průmyslových podniků tvořily továrny na výrobu stavebních hmot a keramického zboží.

  Současný Chodov s více než 15 000 obyvatel je nejen důležitou dopravní křižovatkou, ale i dynamickým městem s plány, ve kterých se pamatuje na obyvatele města i návštěvníky.

V listopadu 2002 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná pěší zóna, jejíž dominantou je Mariánský sloup a replika původní historické kašny.

Zároveň s pěší zónou byl také zahájen provoz Informačního centra a Síně historie města Chodova, které jsou součástí Městské knihovny.

 Staroměstské náměstí se nyní rozrůstá o další domy, které místu dodávají plnější vzhled.

 Na podzim roku 2004 město slaví 210 let od povýšení obce na město a 810 let od založení osady.

    
 Památky ve městě
  

Obrazek Kostel sv. Vavřince Byl vystavěn v letech 1725-1733 ve vrcholně barokním slohu stavitelem W. Brauenbockem z Teplé. Velmi cenný je oltářní obraz Petra Brandla a řezby J. D. Schmidta
     
 Mariánský sloup Barokní plastika pochází z roku 1675, je tvořena hranolovým podstavcem s masivní patkou, na němž spočívá korintský sloup nesoucí plastiku P. Marie. V 90. letech minulého století byla původní soška odcizena a sloup poškozen. Podle fotografií byla zhotovena kopie sochy a dřík prošel restaurací. Mariánský sloup se dnes nachází  na začátku pěší zóny ve Staroměstské ulici.
     
 Boží muka Stojí v blízkosti kostela sv. Vavřince, tvořena pískovcovým hranolovitým podstavcem, na němž spočívá toskánský sloupek s bohatě římsovanou kapličkou. Jedná se o pozdně renesanční památku z roku 1672.
  
 Socha sv. Šebestiána Pozdně barokní plastika bez dobového určení je tvořena žulovou sochou světce, přivázaného ke stromu a proťatého pěti šípy z pozlaceného bronzu. Nachází se poblíž kostela sv. Vavřince u vchodu na hřbitov.
     
 Památník k uctění obětí válek Není zařazen mezi kulturní památky, patří však k historii města. Poprvé byl odhalen v roce 1898 jako památník k uctění obětí válek a k 50. výročí korunovace císaře Františka Josefa I. Po nalezení dochovaných částí byl pomník podle dobových fotografií zrestaurován a znovuodhalen v roce 1998. Nachází se v městském parku.
      
 Historické domy na Staroměstské ulici:
 
 Dům č.p. 18, je rohový dům se zdobeným vchodem využívaný Policií ČR v Chodově. Nechal jej postavit v roce 1905 Eduard Kronberger. Dříve v něm byla prodejna obuvi a kožené galanterie.

 Dům č.p. 25, nechal postavit v roce 1908 obchodník Max Heller. Od roku 1945 zde sídlí státní, dnes Česká spořitelna.

 Dům č.p. 55, je krásný rohový dům se znakem Aeskulapa na střeše. Chodovští občané ho znají jako lékárnu „U zlatého kříže“. Dům nechal postavit lékárník Hugo Hammerschmid v roce 1911. V 70. letech minulého století prošel dům rekonstrukcí a dnes v něm sídlí Městská knihovna.

Dům č.p. 336, je zřejmě nejstarším domem na Staroměstské ulici. V roce 1897 byl vystavěn Franzem Chrástkem, v roce 1928 jej nechal přestavět zubní technik Josef Lohwasser.

 Dům č.p. 347, byl postaven v roce 1899 Rudolfem Dürrschmidtem. Nyní v něm najdeme prodejnu optiky.

 Dům č.p. 377, je dům u břehu potoka, v jehož přízemí se dnes nachází Česká pojišťovna a prodejna zeleniny. Byl postaven v roce 1924 zlatníkem Ernstem Riegerem.

 Dům č.p. 378, je rovněž rohový dům s prodejnou masa a uzenin. Postavil jej v roce 1924 řezník Franz Schunk. Tento dům byl vždy využíván jako řeznictví.

 
 
 

 

Náhledy fotografií ze složky


 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář